Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty!

Zooplus wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić najlepszy możliwy poziom obsługi. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.

Aplikacja zooplus

Pobierz Pobierz

Regulamin sklepu

1. Zakres ważności regulaminu

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich zamówień zawartych pomiędzy firmą zooplus AG, Sonnenstraße 15, D-80331 München (zwaną poniżej zooplus) i jej Klientami w sklepie internetowym www.zooplus.pl.

2. Przebieg procesu zamówienia, umowa kupna, limity zamówienia
 1. Przebieg procesu zamówienia

  • zooplus oferuje swoim Klientom szeroką gamę produktów dla zwierząt domowych. Klient, klikając na produkt lub opis produktu, przechodzi do strony ze szczegółami dotyczącymi np. rodzaju, wielkości lub smaku. Produkt jest umieszczany w wirtualnym koszyku poprzez podanie żądanej ilości i kliknięcie na symbol koszyka zakupów.
  • Klikając na przycisk "Twój koszyk", wyświetlany w prawym górnym rogu sklepu, Klient przechodzi do strony, na której może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w wirtualnym koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian.
  • Jeśli Klient chce sfinalizować zamówienie, przechodzi dalej, klikając na przycisk "do zamówienia/kasy". Zarejestrowani Klienci mogą podać tutaj swój adres e-mail i hasło, aby skorzystać z zapisanych informacji w celu realizacji zamówienia. Alternatywnie Klient może zarejstrować się jako nowy użytkownik albo kontynuować zakup bez konieczności rejestracji. W takim wypadku Klient musi w następnym kroku podać swój adres i dane do rachunku.
  • Następnie, klikając na przycisk "Dalej", Klient przechodzi do przedostatniej strony "Podgląd", na której znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia (w tym ustawowy podatek VAT), dostawy i kosztów przesyłki.
  • Zamówienie zostaje odesłane poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij zamówienie". Oznacza to, że wiążąca oferta kupna została złożona.
 2. Umowa kupna

  Przedstawienie asortymentu w sklepie zooplus służy jako ilustracja i nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie na przycisk "Wyślij zamówienie". Wówczas Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy. Zawarcie umowy kupna z zooplus następuje w momencie, gdy zooplus przyjmie zamówienie klienta, wysyłając zamówiony towar i potwierdzając to drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki).

 3. Limity zamówienia

  Produkty sprzedawane są wyłącznie w ilościach detalicznych. Oferta zooplus kierowana jest do osób, które są w wieku umożliwiającym im zdolność do czynności prawnych.

3. Ceny i koszty przesyłki
 1. Ceny

  Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i pozostałe elementy składowe, dodatkowo doliczone mogą zostać koszty przesyłki. Dla Klientów z Szwajcarii wszystkie ceny są cenami netto, to znaczy nie zawierają ani niemieckiego ani szwajcarskiego podatku VAT. Podatek VAT, który może mieć zastosowanie zgodnie ze szwajcarskim prawem w przypadku importu dóbr do Szwajcarii, powinien zostać zgłoszony do odpowiedniego organu podatkowego przez Klienta w momencie dostawy lub zwrotu.

 2. Koszty przesyłki

  Minimalna wartość zamówienia to 49 zł (bez kosztów przesyłki). Na terenie Polski koszty przesyłki są darmowe przy zamówieniach o wartości od 79 zł. Przy zamówieniach o wartości poniżej 79 zł cena przesyłki wynosi 10 zł. Jest to niezależne od wagi paczek i ich liczby. Towary dostarczamy tylko na terenie Polski.

4. Dostawa

zooplus dostarcza swoje towary tylko do konsumentów. Dotyczy to wszystkich krajów z wyjątkiem Niemiec.

Jeśli w ofercie nie jest podane inaczej, czas dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych. Czas liczony jest od momentu złożenia zamówienia, z wyjątkiem płatności przelewem - w tym wypadku liczony jest on od dnia zaksięgowania płatności. Informacja o dostawie i kosztach przesyłki dostępna jest tutaj.

Dostawa odbywa się w godzinach 09:00-17:00, jednak dokładny czas może być uzależniony od trasy kuriera

W przypadku, gdy nie wszystkie produkty dostępne są w magazynie, zooplus zastrzega sobie prawo do zorganizowania na własny koszt częściowej dostawy, o ile Klient akceptuje takie rozwiązanie.
W przypadku, gdy zooplus nie z własnej winy nie jest w stanie dostarczyć zamówionych produktów, ponieważ nie może ich już otrzymać od dostawcy, zooplus może wypowiedzieć umowę. Wówczas zooplus powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować podobny produkt. Jeśli jednak nie ma podobnych produktów w ofercie lub też Klient nie życzy sobie zamiany produktu, zooplus zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu płatności.

Dostawy wewnątrz Unii Europejskiej nie podlegają obowiązkowi celnemu. W przypadku dostaw do krajów pozaunijnych, w szczególności Szwajcarii, obowiązek celny, podatkowy oraz inne mają zastosowanie i dopełnienie ich leży po stronie Klienta.

Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Serwisem Klienta zooplus. zooplus ma wówczas możliwość reklamacji towaru u podmiotu świadczącego serwis lub ubezpieczyciela. Jeśli Klient nie poinformuje o szkodzie powstałej w czasie transportu, nie ma to żadnego wpływu na ustawowe warunki gwarancji.

W celu bezproblemowej realizacji zamówienia, zooplus przekazuje odpowiedniej firmie dostawczej adres mailowy oraz numer telefonu klienta. Przekazanie adresu mailowego i numeru telefonu jest obowiązkowym elementem zawieranej umowy kupna z zooplus. Klientowi nie przysługuje w tej kwestii prawo wyboru lub odwołania. Więcej informacji jest dostępnych w naszym regulaminie o ochronie danych osobowych.

5. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje własnością zooplus, aż do momentu całkowitej zapłaty za towar. Zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przetwarzanie lub wprowadzanie zmian w wyglądzie przed przekazaniem prawa własności do produktu są dozwolone jedynie za zgodą sklepu zooplus.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Odnośnie prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje. W przypadku dalszych pytań, Klient może skontaktować się z Serwisem Klienta

Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez Klienta osoba (nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie firmę zooplus telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej (zooplus AG, Sonnenstr. 15, D-80331 München, Niemcy, telefon: 22 116 86 90, service@zooplus.pl) W tym celu Klient skorzystać może z formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie zooplus w ciągu 14 dni.

Konsekwencje odstapienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, zooplus zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez zooplus, standardowa usługa kurierska), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy nąstępuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność - z wyjątkiem płatności za pobraniem. Klient w żadnym wypadku nie jest obciążany kosztami tego zwrotu. zooplus zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru lub też potwierdzenia odesłania tegoż towaru.

Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres:

zooplus AG
c/o Dirks Consumer Logistics - Skalski-Logistic Park
Wojkowice, ul. Wrocławska 36
55-020 Żórawina

Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni.

zooplus ponosi koszty zwrotu towaru.
Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy.

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:

 • które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności,
 • które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,
 • które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.

 

Formularz odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy
Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go na poniższy adres:

 • — zooplus AG, Kundenservice, Sonnenstraße 15, 80331 München, Germany, service@zooplus.pl
 • — Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowysprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*
 • — Data zamówienia (*)/data odbioru (*))
 • — Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
 • — Adres konsumenta(-ów)
 • — Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • — Data
_______________
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

7. Gwarancja i odpowiedzialność

W mocy prawnej pozostają ustawowe warunki gwarancji.

Karmy weterynaryjne powinny być stosowane jedynie na polecenie i pod obserwacją lekarza weterynarii. Podczas stosowania produktów weterynaryjnych wizyty u weterynarza w celach kontrolnych powinny odbywać się regularnie co 6 miesięcy lub też bezzwłocznie w razie pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia. Sklep zooplus nie odpowiada za konsekwencje nieprawidłowego stosowania produktów weterynaryjnych lub stosowania ich bez widocznej potrzeby.

8. Metody płatności i kupony

Metody płatności

Metody płatności dostępne w sklepie to: przelew natychmiastowy Dotpay, płatność przy odbiorze, karta kredytowa, opłata na rachunek, przelew na polskie konto bankowe lub system PayPal. W określonych przypadkach lub w zależności od wybranego przez klienta rodzaju dostawy, zooplus zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności. Płatność poprzez wysyłkę gotówki lub czeków nie jest możliwa.

 1. Przelew natychmiastowy Dotpay

  Szybka, bezpieczna i wygodna metoda płatności. Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę internetową swojego banku. Po dokonaniu transakcji automatycznie powrócisz na stronę zooplus.

 2. Płatność kartą kredytową (Mastercard lub Visa)

  Pobranie pieniędzy z rachunku karty następuje w ciągu kilku dni od momentu wysłania towaru przez zooplus do klienta.

 3. Opłata na rachunek

  W tym wypadku, Klient zobowiązuje się opłacić rachunek w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru. Wiążacy jest dzień wpływu płatności na konto zooplus. Nie możemy zagwarantować, że ta forma płatności będzie dostępna dla każdego zamówienia.

 4. Płatność przy odbiorze

 5. Przelew na polskie konto bankowe (przedpłata)

  Prosimy przelać należną kwotę w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia.

   

  Dane do przelewu na polskie konto bankowe:

  Rachunek bankowy: Bank Pekao SA
  Nr konta dla przelewów w PLN: 75 1240 6074 1111 0010 4440 7497
  Odbiorca: zooplus AG
  Adres odbiorcy: Sonnenstr. 15, 80331 Monachium
  Tytuł przelewu: numer zamówienia

  Zamawiający: Imię i nazwisko
  Kwota przelewu: końcowa suma rachunku
  Numer konta w systemie IBAN: PL75124060741111001044407497
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW

 6. Kupony

  Podczas realizacji kuponów prosimy uwzględnić specyficzne warunki realizacji, takie jak: wartość minimalna, data ważności kuponu itd. Odpowiednia informacja jest dostępna w opisie kuponu. Zwracamy uwagę, iż przy jednym zakupie możliwa jest realizacja tylko jednego kuponu względnie zniżki. Nie jest możliwa wymiana kuponu na gotówkę lub odliczenie kuponu od wcześniejszych zamówień. Nie jest możliwa sprzedaż kuponów.

 7. Koszty transakcji

  Przy wyborze płatności przez system PayPal będzie naliczana dodatkowa opłata w wysokości 3 zł.

9. Ochrona danych osobowych

Firma podchodzi do ochrony danych osobowych klientów bardzo poważnie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami o ochronie danych osobowych

10. Oferent sklepu

zooplus AG
Sonnenstraße 15
D-80331 München
Zarząd firmy:
Andrea Skersies
dr Cornelius Patt
Andreas Grandinger

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Christian Stahl
Sąd w Monachium ("Amtsgericht"), HRB 125080
VAT ID: DE 200 164 421
NIP PL5263041909

11. Regulacja końcowa

W razie nieważności lub niemożności wcielenia w życie którejś z regulacji zawartych w regulaminie, reszta regulacji pozostaje w mocy prawnej. Działamy zgodnie z niemieckim prawem z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Ta klauzula prawna obowiązuje wyłącznie wtedy, jeśli udzielana ochrona nie jest wykluczona przez przepisy prawne kraju, w którym znajdował się konsument w momencie składania zamówienia.

Stan prawny regulaminu sklepu: 28.02.2017